Oczyszczalnie ścieków są niezbędnym elementem nowoczesnych miast, a ich celem jest usuwanie odpadów i zanieczyszczeń ze ścieków przed ich powrotem do środowiska. W niniejszym artykule omówione zostanie zastosowanie sit w oczyszczalniach ścieków, które są jedną z najważniejszych i najskuteczniejszych metod usuwania zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w ściekach. Sita do oczyszczalni występują w wielu formach i typach, z których każdy nadaje się do określonego zastosowania.